محتواي آموزشي

منوي عمومي

    
نام درس : الکترونيک کار صنعتي  | نام رشته : الکترونيک صنعتي  |     

طرح درس سالانه مباني برق
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

آموزش درايو


نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : عباس منظري - اصفهان

دوفيلم كوتاه با موضوع حفاظت الكتريكي
نوع محتوا : فیلم آموزشی          تهیه کننده :

نرم افزار ساده براي کدهاي رنگي مقاومت ها
نوع محتوا : نرم افزار          تهیه کننده : جبار اسلامي پور

نرم افزارآموزشي مباني برق
نوع محتوا : نرم افزار          تهیه کننده : جبار اسلامي پور