آخرين اخبار

ارسال گزارش عملکرد نهايي دبيرخانه براي مسئولان آموزش و پرورش استان کردستان
ارسال گزارش عملکرد نهايي دبيرخانه براي مسئولان آموزش و پرورش استان کردستان
1395/04/03 ساعت 13:44
تعداد بازدید : 128

ارسال عملکرد نيم فصل دوم سرگروهها موضوع کد 106
ارسال عملکرد نيم فصل دوم سرگروهها موضوع کد 106
1395/02/10 ساعت 12:08
تعداد بازدید : 224

دستور العمل انجام کد 801
دستور العمل انجام کد 801
1395/01/16 ساعت 13:27
تعداد بازدید : 263

برگزاري مسابقه روزنامه ديواري براي هنرجويان
برگزاري مسابقه روزنامه ديواري براي هنرجويان
1394/12/11 ساعت 19:45
تعداد بازدید : 415

دستورالعمل انجام کد 203
دستورالعمل انجام کد 203
1394/11/29 ساعت 15:38
تعداد بازدید : 278

ارسال ليست تجهيزات مورد نياز استان
ارسال ليست تجهيزات مورد نياز استان
1394/11/13 ساعت 17:53
تعداد بازدید : 353