محتواي آموزشي

منوي عمومي

آخرين اخبار

اطلاعيه شماره 3 ، آدرس همايش و تلفنها و زمانهاي مهم
آدرس همايش
1396/05/26 ساعت 10:29
تعداد بازدید : 49

اطلاعيه شماره يک همايش کشوري برق و الکترونيک کشور
برگزاري همايش دو روزه از تاريخ 1396/05/28 تا 1396/05/30
1396/05/23 ساعت 13:01
تعداد بازدید : 60

اعلام نتايج روزنامه ديواري سال تحصيلي 96-95
اعلام نتايج روزنامه ديواري سال تحصيلي 96-95
1396/04/14 ساعت 10:10
تعداد بازدید : 69

اعلام نتايج جشنواره روش تدريس و توليد محتوا سال تحصيلي 96-95
اعلام نتايج جشنواره روش تدريس و توليد محتوا سال تحصيلي 96-95
1396/03/30 ساعت 16:52
تعداد بازدید : 135

ارسال جوايز سال تحصيلي 95-94
ارسال جوايز سال تحصيلي 95-94
1395/12/01 ساعت 09:21
تعداد بازدید : 181

اطلاعيه مهم ارسال مدارک نيم فصل دوم
اطلاعيه مهم ارسال مدارک نيم فصل دوم
1395/11/12 ساعت 12:35
تعداد بازدید : 320