محتواي آموزشي

منوي عمومي

آخرين اخبار

تسليت به هموطنان کرمانشاهي وايلامي
-
1396/08/22 ساعت 13:31
تعداد بازدید : 6

راهنماي کد برنامه عملياتي 102 ، 103 و 302
راهنماي کد برنامه عملياتي 102 ، 103 و 302
1396/08/09 ساعت 10:31
تعداد بازدید : 141

اطلاعيه شماره 3 ، آدرس همايش و تلفنها و زمانهاي مهم
آدرس همايش
1396/05/26 ساعت 10:29
تعداد بازدید : 88

اطلاعيه شماره يک همايش کشوري برق و الکترونيک کشور
برگزاري همايش دو روزه از تاريخ 1396/05/28 تا 1396/05/30
1396/05/23 ساعت 13:01
تعداد بازدید : 90

اعلام نتايج روزنامه ديواري سال تحصيلي 96-95
اعلام نتايج روزنامه ديواري سال تحصيلي 96-95
1396/04/14 ساعت 10:10
تعداد بازدید : 85

اعلام نتايج جشنواره روش تدريس و توليد محتوا سال تحصيلي 96-95
اعلام نتايج جشنواره روش تدريس و توليد محتوا سال تحصيلي 96-95
1396/03/30 ساعت 16:52
تعداد بازدید : 157