محتواي آموزشي

منوي عمومي

آخرين اخبار

بازديد از هنرستانها ي مجري پايه دهم + کد برنامه عملياتي 901
بازديد از هنرستانها ي مجري پايه دهم + کد برنامه عملياتي 901
1395/08/05 ساعت 15:22
تعداد بازدید : 278

قابل توجه سرگروههاي محترم استانها ( راهنماي ورود به سايت + راهنماي ارسال گزارش )
راهنماي ورود به سايت + راهنماي ارسال گزارش
1395/07/27 ساعت 23:24
تعداد بازدید : 161

ثبت اطلاعات سرگروههاي استانها
قابل توجه سرگروههاي محترم برق و الکترونيک استانها
1395/07/15 ساعت 22:01
تعداد بازدید : 170

نتايج نهايي جشنواره هاي سال تحصيلي 95-94
نتايج نهايي جشنواره روش تدريس ، توليد محتوا و روزنامه ديواري سال تحصيلي 95-94 در فايل پيوست مي باشد. لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال فقط در وقت اداري با شماره تلفن 08733622151 تماس بگيريد.
1395/07/10 ساعت 21:16
تعداد بازدید : 155

ارسال گزارش عملکرد نهايي دبيرخانه براي مسئولان آموزش و پرورش استان کردستان
ارسال گزارش عملکرد نهايي دبيرخانه براي مسئولان آموزش و پرورش استان کردستان
1395/04/03 ساعت 13:44
تعداد بازدید : 150

ارسال عملکرد نيم فصل دوم سرگروهها موضوع کد 106
ارسال عملکرد نيم فصل دوم سرگروهها موضوع کد 106
1395/02/10 ساعت 12:08
تعداد بازدید : 242